top of page

Servicii Companii

Cursuri, ateliere de lucru pentru organizații și servicii în managementul resurselor umane.

Acestea pot fi livrate în limba română sau în limba engleză.

Atelier de lucru:
Puterea Comunicării în mediul profesional

Obiectivele atelierului:

· Să exerseze abilitățile de comunicare, adaptându-și stilul în raport cu tipologia interlocutorului

· Să înțeleagă cum să acorde un feedback constructiv și cum să primească un feedback negativ în context organizațional.

 

Beneficii:

· Conștientizarea propriului stil de comunicare și pe cel al interlocutorilor

· Adaptarea stilului de comunicare la interlocutor

· Exersarea capacității de ascultare activă 

· Exersarea oferirii unui feedback 1:1

· Îmbunătățirea nivelului de asertivitate în comunicarea orală și în cea scrisă.

Agenda atelierului se poate personaliza în acord cu nevoile și obiectivele organizației.

put com sala.png
Atelier comunicare
Team Talk

Oamenii nu părăsesc organizații, ci manageri.

„Atunci când oamenii pleacă din organizaţiile lor, 65% pleacă din cauza managerilor.”- Gallup Survey

Curs
Conducerea Echipei și Performanță

Obiectivele cursului:

· Participanții cunosc principiile și practicile leadershipului și înțeleg care sunt abilitățile cheie ale unui lider autentic.

· Își adaptează stilul de conducere în funcție de stadiul  în care se află echipa și fiecare membru al acesteia.

· Își înțeleg rolul și care sunt factorii declanșatori ai motivației pentru fiecare dintre membrii echipei, astfel încât să obțină performanță într-un climat de lucru nealterat de conflicte și interacțiuni neproductive.

 

Beneficii:

· Conștientizarea propriului stil de conducere și ai factorilor declanșatori ai motivației proprii și ai colaboratorilor.

· Adaptarea stilului de conducere și comunicare.

· Eliberarea de convingeri limitative privind leadershipul.

· Exersarea comunicării în echipă în situații concrete.

· Înțelegerea rolului important pe care un lider îl are în construirea și motivarea echipei, a unui climat optim pentru a performa și crește exponențial alături de oamenii din echipă.

Agenda cursului se poate personaliza în acord cu nevoile și obiectivele organizației.

Management

Curs
Productivitate Personală

Obiectivele cursului:

· Conștientizarea din partea participanților privind necesitatea abordării muncii în mod organizat și în acord cu prioritățile.

· Echiparea cursanților cu uneltele necesare în managementul timpului.

 

Beneficii:

· Conștientizarea propriului sistem de gestionare a activităților curente.

· Identificarea hoților de timp și luarea unor măsuri eficiente în managementul acestora.

· Învățarea și exersarea unor metode și instrumente de planificare, organizare și prioritizare. 

· Înțelegerea avantajelor și a modalităților eficace de delegare a sarcinilor

· Intrarea în starea de flux în vederea creșterii productivității.

· Deprinderea unor tips & tricks pentru a evita atât procrastinarea, cât și burnout-ul.

Agenda cursului se poate personaliza în acord cu nevoile și obiectivele organizației.

Image by airfocus
Productivitate
bottom of page